VAR HAMNAR ERA KOSTNADER FÖR TRAFIKSKADOR?

Enligt trafikskadelagen skall alla skador som orsakas av trafikförsäkringspliktiga fordon ersättas, även om fordonet är okänt.

Trafikskadetjänst erbjuder den kompetens som fordras för att ni skall få ersättning för skador som orsakats både vid smitningsolyckor och då det skadevållande fordonet är känt.

 

Läs mer om våra tjänster

 

 

KONTAKTA OSS

Tel: 08-646 7040

Fax: 08-603 8838

 

ADRESS

Trafikskadetjänst

Prästkragevägen 6

148 71 Sorunda

E-POST

help@trafikskadetjanst.se